Browsing Category

ข่าวประกาศ

Co-working Space

รับสมัครด่วน โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า…

หลักสูตร งานแฮนด์เมดสร้างรายได้

มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง #ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้…

หลักสูตรเสริมสวยครบวงจร ระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

รีบเลยๆ รับสมัครเพิ่มเติม มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการตัดเย็บหมวกผ้าพร้อมปัก

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง

มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง #ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ฝึกอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย #เรียนฟรี มีที่พัก อาหารฟรี ตลอดหลักสูตร…

ประกาศด่วน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง…

ประกาศด่วน !!! ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (นวดแผนไทยและนวดเท้า) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2567…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567…

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการพิมพ์ภาพใบไม้ลงบนผ้า

ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว…

ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง…

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (นวดแผนไทยและนวดเท้า) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศรับสมัครค่ะ