Browsing Category

ข่าวประกาศ

หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าพร้อมปัก

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

ประกาศ รายชื่อ “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น“ ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน

📌📌📌 ประกาศ รายชื่อ “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น“ ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน

ขอเชิญชวนเยี่ยมชมบูทและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ในงาน “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตร Cake cafe เบเกอรี่

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตร Cake cafe เบเกอรี่

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรการต่อขนตา ดัดขนตา

หลักสูตรต่อขนตา

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

หลักสูตรการจัดดอกไม้จับจีบผ้า

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

หลักสูตรเค้กคาเฟ่

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

📌📌📌 ประกาศ ขอเชิญชวนผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมส่งผลงานและผลิตภัณฑ์ประกวดกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 3

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 3