Browsing Category

หลักสูตรการอบรม

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ************************** วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วย…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ---------------------- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ---------------------- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง -------------------------- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

⭕️ประกาศ⭕️รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน 🔶🔹หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 1 🔹🔶และ ฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อและการต่อผ้า และ หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าแฟชั่นพร้อมปัก 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

⭕️ประกาศ⭕️รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน 🔶🔹หลักสูตรการทำเล็บเจล รุ่นที่ 2 🔹🔶 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์…

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว รุ่นที่ 1” และ “หลักสูตรการทำเล็บเจล…

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตร…