ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่อยู่: 140 หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์: 054-829735

อีเมล์: northwomen@yahoo.com

แผนที่:

Leave A Reply

Your email address will not be published.