ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน…

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ…

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน…

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…