หลักสูตรงานแฮนด์เมดสร้างรายได้รุ่นที่2

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

หลักสูตรการทำอาหารว่างรุ่นที่2

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ----------------------- วันที่ 20 มีนาคม…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน ********************** วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางนุจรี…