ประกาศ รายชื่อ “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น“ ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน

📌📌📌 ประกาศ รายชื่อ “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น“ ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.