ขอเชิญชวนผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมส่งผลงานและผลิตภัณฑ์ประกวดกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

📌📌📌 ประกาศ ขอเชิญชวนผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมส่งผลงานและผลิตภัณฑ์ประกวดกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

Leave A Reply

Your email address will not be published.