กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ประจำปี 2567

กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ประจำปี 2567 ************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป…

พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระทาน และการจัดฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน…

พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระทาน และการจัดฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน "การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี" ---------------------------------------------- วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ยายทวดไม่มีรายได้ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานในวัยเรียน 2 คน ------------------------------- วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ********** วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ…

สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี

สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี ----------------------- วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ----------------------- วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ย่ามีความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ภาระหนี้สิน และรับภาระเลี้ยงดูหลานวัยรุ่น ----------------------------- วันที่ 14 พฤษภาคม 2567…

ประกาศ รายชื่อ “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น“ ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน

📌📌📌 ประกาศ รายชื่อ “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น“ ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน

ตรวจติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง

ตรวจติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง ---------------------- วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายกิตติ อินทรกุล…