กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร ------------------------------- วันที่ 31 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ------------------------------- วันที่ 30 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (ศสค.ลป.)…

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 *********** วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัด ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด…

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว *************** วันที่ 26 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่…

ประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 ************** วันที่ 26 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่…

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 ************* วันที่ 25 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ——————————————— วันที่ 9 - 23 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

วิทยากรโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

วิทยากรโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี --------------------------- วันที่ 24 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย…

ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 60 ชั่วโมง “หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ”

ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 60 ชั่วโมง “หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” ---------------------- วันที่ 24 มกราคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย…

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ…

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ------------------------- วันที่ 23 มกราคม 2566 นางนุจรี…