ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
————————————-
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (ศสค.ลำปาง) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เก็บหลักฐานเอกสาร แบบสอบประวัติ แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้สตรีและครอบครัวมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง และลดปัญหาการว่างงานในชุมชน ณ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.