กิจกรรม Co working space พัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ รุ่นที่ 2

กิจกรรม Co working space พัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ รุ่นที่ 2
********************
วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรม “Co working space พัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ รุ่นที่ 2” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ ห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co Working Space ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.