Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตร Cake cafe เบเกอรี่

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตร Cake cafe เบเกอรี่

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรการต่อขนตา ดัดขนตา

หลักสูตรต่อขนตา

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

หลักสูตรการจัดดอกไม้จับจีบผ้า

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

หลักสูตรเค้กคาเฟ่

📢📢 มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง…

📌📌📌 ประกาศ ขอเชิญชวนผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมส่งผลงานและผลิตภัณฑ์ประกวดกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 3

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 3

หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าสะพายพร้อมปัก

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าสะพายพร้อมปัก 👜💼🎒

หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อพื้นเมืองสมัยใหม่

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อพื้นเมืองสมัยใหม่ ✂️🪡🧵👕👚

หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 2

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 2 🥐🥯🥞