ขอเชิญชวนเยี่ยมชมบูทและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ในงาน “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในงานมีการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพทั้งในสถาบันและในชุมชน เพื่อรับรางวัล “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น” และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 30 บูท
.
แล้วพบกันในงานนะคะ 🥰🥰🥰
#เวทีคนเก่ง #ผลิตภัณฑ์เด่น
#เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ
#สร้างอาชีพสร้างรายได้ขยายโอกาส
#ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.