ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจมาตรฐานการดำเนินงานฯ โดยมีนางสาวกุรุพิน  สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

Leave A Reply

Your email address will not be published.