ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 30 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 30 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถ ของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด (Covid – 19) พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวและการสร้างความเข้มแข็งต่อไป ณ กลุ่มอาชีพ ทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรโคกหม้อบ้านเกาะพยอม ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี หลักสูตร การทอผ้ามัดหมี่
Leave A Reply

Your email address will not be published.