ลงพื้นที่โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคม กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้รับเกียรติ จากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ “ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ” ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านฮ่องฮี ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.