ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการดำรงชีพและที่อยู่อาศัย

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการดำรงชีพและที่อยู่อาศัย
—————————–
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปงยางคก ผู้นำชุมชน อพม. และ อสม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการดำรงชีพและที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ไกล่เกลี่ยและปรับความเข้าใจระหว่างผู้ประสบปัญหาและครอบครัวเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ประสานผู้นำชุมชนและ อพม. ติดตามเป็นระยะ ณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.