กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป. เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป.
เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
…………………………………………………..
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป. เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 บริเวณโซน D บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการถึงบริเวณโรงอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.