ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567
————————–
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.