หารือแนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

หารือแนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
—————————
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม ร่วมหารือแนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อบูรณาการทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา ร่วมกับ นางสาวกัณตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.