ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ
******************
วันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมี นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้บุคลากรเกิดมุมมองในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงการรองรับการเรียนการสอนใหม่ ๆ ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากส่วนกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี และกลุ่มอาชีพในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

Leave A Reply

Your email address will not be published.