เวทีมหกรรมครอบครัวยิ้ม “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

เวทีมหกรรมครอบครัวยิ้ม “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
——————————
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมเวทีมหกรรมครอบครัวยิ้ม “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เครื่องมือ นวัตกรรมการทำงานในพื้นที่ และพัฒนาโครงการพัฒนาชุดความรู้ เครื่องมือ นวัตกรรมในการทำงานเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนไปปรับใช้ในพื้นที่ทำงานให้มีความเหมาะสม จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 4 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Leave A Reply

Your email address will not be published.