ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
———————–
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ได้มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ พื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.