ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวของแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดบุตรก่อนกำหนด

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวของแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดบุตรก่อนกำหนด
……………………………
วันที่ 18 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวของแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดบุตรก่อนกำหนด ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลเวียงตาล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.