กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป.
……………………………………………..
วันที่ 17 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยทำความสะอาดบริเวณภายใน ศสค.ลป. และสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ เนื่องจากคืนวันที่ 12 เมษายน 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประสบเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อนเสียหายเป็นวงกว้าง อาทิ ต้นไม้หักโค่นล้มทับเสาไฟฟ้า กระจกหน้าต่างแตก หลังคาเรือนนอนเปิด ไฟฟ้าดับ เป็นต้น เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ และเตรียมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.