ศสค.ลป. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567 และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย)

ศสค.ลป. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567 และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย)
————————————-
วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.