ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ”
—————————
วันที่ 10 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจในประเด็นการเคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกาย การลดกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ฉวยโอกาสคุกคามทางเพศ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในมิติต่าง ๆ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.