พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
**********************
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 5 วัน และระยะสั้น 3 วัน (หลักสูตรกาแฟและเครื่องดื่ม, หลักสูตรการทำเล็บเจล, หลักสูตรการทำบายศรี และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ co – working space รุ่นที่ 2) รวมทั้งสิ้นจำนวน 73 คน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ ห้องประชุมชมพูสิริน ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.