รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน
**********************
วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน (หลักสูตรการทำเล็บเจล รุ่นที่ 3 และหลักสูตรกาแฟและเครื่องดื่ม) พร้อมทั้งปฐมนิเทศและชี้แจงกฎระเบียบเบื้องต้น และสอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องพุดพิชญา ศสค.ลป

Leave A Reply

Your email address will not be published.