ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
——————————-
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มอาชีพสตรีตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม และนำข้อมูลกลุ่มอาชีพเข้าพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชนของศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.