กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
———————————————
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน และนักสังคมสงเคราะห์ได้ให้ความรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าชุม ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย หลักสูตรการทำน้ำพริก การแปรรูปและการถนอมอาหาร โดยมี นายภาณุวิชญ์ จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม นางทองเพียร อ่องบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมติดตามการจัดกิจกรรม

Leave A Reply

Your email address will not be published.