ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของพื้นที่ ของเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City ประจำปีงบประมาณ 2569

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของพื้นที่ ของเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City ประจำปีงบประมาณ 2569
———————————————————————
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของพื้นที่ ของเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City ประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพร้อมคณะทำงานหน่วยงานจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.