กิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “KM Action Plan””

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “KM Action Plan””
——————————————-
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “KM Action Plan” เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.