รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2
……………………………………….
วันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับ โดยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน (หลักสูตรอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งปฐมนิเทศและชี้แจงกฎระเบียบเบื้องต้นให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ห้องพุดพิชญา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.