ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
——————————–
วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรการพิมพ์ลายบนผืนผ้า Eco printing” ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีบ้านป่าเลา ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน กลุ่มอาชีพสตรีบ้านป่าเลา จำนวน 20 คน ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์นางั่ว โดยมีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. เพชรบูรณ์ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ และผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.