กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
———————————————
วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 20 คน ณ กลุ่มอาชีพจักสานตำบลบ้านกล้วย ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย (นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี) และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.