ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน “หลักสูตรงานแฮนด์เมดสร้างรายได้”

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน “หลักสูตรงานแฮนด์เมดสร้างรายได้”
——————————————
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน โดยฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 พร้อมทั้งให้คำแนะนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นทางเลือกในการสร้างงาน สร้างรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.