กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co – Working Space รุ่นที่ 1

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co - Working Space รุ่นที่ 1

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co – Working Space รุ่นที่ 1
————————————-
วันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co – Working Space รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมาย จัดโดยกลุ่มแผนงานและวิชาการ ณ ห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co – Working Space ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.