ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว รุ่นที่ 2

Leave A Reply

Your email address will not be published.