ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co – Working Space รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co – Working Space รุ่นที่ 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.