ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

📌📌📌 ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรการตัดเย็บหมวกผ้าพร้อมปัก
Leave A Reply

Your email address will not be published.