ประกาศด่วน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (นวดแผนไทยและนวดเท้า)

ประกาศด่วน !!! ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (นวดแผนไทยและนวดเท้า) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2567 (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามไฟล์แนบ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.