ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการพิมพ์ภาพใบไม้ลงบนผ้า

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการพิมพ์ภาพใบไม้ลงบนผ้า

Leave A Reply

Your email address will not be published.