ประเพณี”ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง” ประจำปี พ.ศ.2566

ประเพณี”ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง” ประจำปี พ.ศ.2566
———————–
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ของชาวจังหวัดลำปาง ณ ลานพระธาตุศรีจอมไคล ชุมชนคุณธรรม วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายชนาธิป เสมแย้ม) เป็นประธานในพิธี

Leave A Reply

Your email address will not be published.