กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566
——————————————
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก ในเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน และร่วมกัน ขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (นายธนู ธิแก้ว) เป็นประธานในพิธี ณ ถนนคนเดินกาดกองต้าลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.