ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 1” และ “หลักสูตรการทำเล็บเจล รุ่นที่ 2”

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 1” และ “หลักสูตรการทำเล็บเจล รุ่นที่ 2”
———————-
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 5 วัน โดยฝึกอาชีพระหว่าง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.