กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
**************************
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ รวม 120 คน
1.กลุ่มฮักทอบ้านสบลืน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง หลักสูตรการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและแปรรูปผ้าทอ
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งขามใต้ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง หลักสูตรการทำเทียนหอมและประทีป
3.กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าแฮนด์เมดฮิมวังคราฟท์บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง หลักสูตรการตัดเย็บและแปรรูปผ้าทอ
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ้ซ้อนมีกัญสายธารน้ำแร่ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำแร่
โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.