เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว
———————-
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ2567 “หลักสูตรการทอผ้ากี่กระตุกและการแปรรูปผ้าทอ” ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน ณ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านโคกปรง โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน พมจ. เพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.