กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
———————————————
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน ณ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านเกศกาสร ม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการทอผ้า การแปรรูปและการมัดลายผ้าทอมัดหมี่ โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน พมจ. กำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.