ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (นวดแผนไทยและนวดเท้า)

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (นวดแผนไทยและนวดเท้า) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศรับสมัครค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.