ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

⭕️ประกาศ⭕️รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน
🔶🔹หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 1 🔹🔶และ ฝึกอาชีพระยะสั้น 1 เดือน หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อและการต่อผ้า และ หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าแฟชั่นพร้อมปัก
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Leave A Reply

Your email address will not be published.