ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไปปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป ณ กลุ่มสตรีตำบลบ้านด่านลานหอย ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

Leave A Reply

Your email address will not be published.